Jäsenyys

Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Täytetyt jäsenhakemukset palautetaan sihteerille hallituksen käsittelyä varten.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Liittymisanomuksen voi täyttää tästä. Varsinaiset jäsenet ovat myös piirin ja keskusjärjestön jäseniä ja heillä on äänioikeus LSE:n yleiskokouksissa. Varsinaiset jäsenet saavat automaattisesti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) jäsenedut käyttöönsä. Jäsenetuihin voi tutustua tästä.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Liittymisilmoituksen voi tehdä tästä. Kannatusjäsenet ovat vain LSE:n jäseniä, heillä on yhdistyksen yleiskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsemaksut v. 2021:
- päähenkilö 35,-
- perheenjäsen 20,-
- eläkeläinen (yli 65 v.) 25,-
- nuori (alle 18 v.) 10,-

Liittymismaksua ei peritä.

Seurassa voi olla myös kunniapuheenjohtajia tai kunniajäseniä, jotka seuran kokous on hallituksen esityksestä kutsunut. Tällaiset henkilöt ovat erikoisen huomattavasti edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsenillä on vapaa käyttöoikeus seuran majaan Ratholman saaressa.