Liittyminen

Kaikista yksinkertaisimmin pääset LSE:n nuorisojäseneksi (ja kalakerhoon) täyttämällä liittymisanomuksen tästä yhdessä huoltajasi kanssa. Koska olet alaikäinen, tulee huoltajasi täyttää myös omat tietonsa.

Täytetyn lomakkeen vastaanottaa sihteeri hallituksen käsittelyä varten. Jos heräsi kysymyksiä, sihteerin yhteystiedot ovat: Mauri Suojanen, Kristineborgintie 73, 07740 Gammelby,  sihteeri@loviisanerankavijat.net.

Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Hyväksymisen jälkeen saat tiedon hyväksymisestäsi ja jonkin ajan kuluttua myös jäsenmaksulaskun postitse kotiin. Muista antaa lasku huoltajallesi maksettavaksi.

Vuonna 2020 nuorten jäsenmaksu on 10 €. Liittymismaksua ei peritä.

Mikäli myös muut perheessänne innostuu mukavasta uudesta harrastuksesta, voivat he tutustua jäseneksi liittymiseen osiossa YHDISTYS.