KILPAILUTOIMINTA

Sarjaongintaa aikuisille ei tänä vuonna järjestetä, koska jäsenistössä ei ole esiintynyt laajempaa kiinnostusta onkikilpailuihin. Tilanne voidaan muuttaa, jos jäseniltä tällainen toive tulee.

Jäsenistö voi tehdä esityksiä tapahtumien ja kilpailujen järjestämisestä hallitukselle: hallitus@loviisanerankavijat.net