KILPAILUTOIMINTA

Kilpailutoimintaa ei tällä hetkellä järjestetä. Tilanne voidaan muuttaa, jos jäseniltä tällainen toive tulee.

Jäsenistö voi tehdä esityksiä tapahtumien ja kilpailujen järjestämisestä hallitukselle: hallitus@loviisanerankavijat.net