ITÄISEN UUDENMAAN KALASTUSALUE

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, jonka tehtävät ovat luonteeltaan julkisoikeudellisia (lakiin perustuvia) tai muita tehtäviä (yksityisoikeudelliset tehtävät). Pääasiallinen tehtävä on edistää toimialueensa kalataloutta.

Ylintä päätösvaltaa kalastusalueella käyttää kalastusalueen kokous, joka muodostuu vesialueiden omistajista sekä ammatti- ja virkistyskalastusta edustavista tahoista. Seuramme edustajina vuosikokouksessa toimivat Risto Tvilling ja Vesa Peltoluhta. Käytännön hallintotehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus, jossa seuraamme edustaa Risto Tvilling ja varajäsenenä Vesa Peltoluhta. Juoksevien asioiden hoitamista varten kalastusalueella on isännöitsijä, Loviisassa iktyonomi Gabi Lindholm.

Tärkein instrumentti käytännön asioiden linjaamisessa on käyttö- ja hoitosuunnitelma, johon kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti (osakaskuntien on otettava huomioon nämä linjaukset omia päätöksiä tehdessään).

Rahoitus perustuu kalastuslakiin: kalatalousviranomainen jakaa tietyn osan kalastuksenhoitomaksuvarojen kertymästä yleisavustuksena kalastusalueille toimintamäärärahaksi.

Itäisen Uudenmaan Kalastusalueella toimii tiettävästi 6 vapaa-ajankalastusyhdistystä: Ruotsinpyhtään kalaveikot, Loviisan seudun eränkävijät, Meriuistelijat, Loviisan vapakalastajat, Askolinin metsästys-ja kalastuskerho sekä Mäntsälän kalakerho.

Linkki Itäisen Uudenmaan Kalastusalueen sivuille tässä.