Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Ruotsinpyhtään, Loviisan ja Pernajan kalastusalueet ovat tehneet yhteisen käyttö- ja hoitosuunnitelman alueelle, koska kalastusalueet suureksi osaksi käsittävät samaa merialuetta Itä-Uudellamaalla. Lisäksi em. kalastusalueilla on jo pitkään ollut yhteinen isännöitsijä, iktyonomi Gabi Lindholm, joka on kirjoittanut suunnitelman. Suunnitelma on hyväksytty 2006.

Suunnitelma koostuu nykytilanteen kuvaavasta perusosasta, kalastusalueiden tavoitteet asettavasta osiosta, toimenpiteet esitelevästä osiosta sekä taloutta ja seurantaa käsittelevistä osioista. Suunnitelman jaon on tehnyt professori Mikael Hildén, joka toimii
Pernajan kalastusalueen puheenjohtajana.

Täyttääkseen kalastuslain 1 §:n velvoitteen Loviisan kalastusalue on päättänyt:
- Loviisanlahdella linjalla Vårdöudden - Hattom on kesäkuun aikana kielletty kaikki kalastus, joka vaatii vedenomistajan luvan. Kielto koskee verkkoa, virveliä, uistelua, pitkääsiimaa, koukkua ja rysää. Kielto on voimassa vuoteen 2006, mainittu vuosi mukaan lukien.
- Pienin sallittu solmuväli verkkokalastuksessa on 50 mm 1.1.2008-31.12.2012. Poikkeuksena on silakan, kilohailin ja kuoreen kalastus.
- Kuhan alin mitta on 40 cm.
- Meritaimenen alin mitta on 50 cm.

Loviisan kaupungin päätöksiä:
- Pohjaverkko: korkeintaan 3 kpl / ruokakunta (loviisalaiset), sisäsaaristossa verkon koko: enint. 30 m x 1,8 m ja ulkosaaristossa 30 m x 3,0 m, vähimmäissolmuväli 50 mm
- Pintaverkko: korkeintaan 3 kpl / ruokakunta (loviisalaiset), verkon koko: enint. 30 m x 3,0 m, vähimmäissolmuväli 80 mm, paitsi silakan, kilohailin, muikun, kuoreen ja täkykalan pyynnissä
- Jos kumpaakin verkkotyyppiä käytetään samanaikaisesti, on maksu suoritettava molemmista.  Yhdessä verkkojadassa saa olla korkeintaan kolme 30m pituista verkko toisiinsa liitettyinä, eli yhden jadan maksipituus 90m.
- Uistelu: Uistelussa on vieheiden määrä venekuntaa kohti rajoittamaton. Loviisanlahdella on kiellettyä käyttää levittäjää tai vastaavia laitteita Svartholmasta pohjoiseen sekä Hästholmsfjärdenillä Mössholmenista pohjoiseen.
- Pitkäsiima, korkeintaan 100 koukkua / ruokakunta ja korkeintaan 100 koukkua liitettynä yhdeksi siimajadaksi.
- Katiska, ei rajoituksia.
- Koukku, korkeintaan 10 kpl / ruokakunta.
- Rysä, korkeintaan 3 kpl / ruokakunta.
- Kaikki sellainen kalastus, josta kalastaja on velvollinen maksamaan kalastusvälinemaksun Loviisan kaupungille, on kielletty 15.4.-15.6. seuraavilla alueilla:
1. Loviisanjoki ja Loviisanlahti kaupungin raja pohjoisrajana ja linja Tullisilta-Harudd etelärajana
2. Kungsstenen, ympäristö 50 metrin säteellä.
3. Kråkholmenin ja Siksalan välinen alue.
4. Marbäckin alue Långholmenin pohjoiskärjestä länteen.
5. Björnviken ja lahteen johtava salmi.
6. Keitalavikenin sisäosa Svartholmanniemestä pohjoiseen.
Verkkokalastus satama-altaassa on kielletty ympäri vuoden, koska sataman järjestyssäännöt määräävät, että haittaa ja häiriötä aiheuttava kalastus on satamaalueella kielletty.

Fortumin päätös (ydinvoimalaitos):
Kalastus on kielletty Fortumin jäähdytysveden laskupaikassa. Maihinnousu Hästholmenille on kielletty.


 Käyttö- ja hoitosuunnitelma kokonaisuudessaan tässä