Hankerahoitus ja avustukset

2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut on myöntänyt LSE:lle 2.410 € kalastusharrastuksen edistämiseksi Loviisan seudulla.

 

2018

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut on myöntänyt LSE:lle 4.000 € kalastusharrastuksen edistämiseksi Loviisan seudulla.

2013

Uudenmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on myöntänyt LSE:lle 2.500 € kalastusharrastuksen edistämiseen ja 1.250 € kalastustietouden koulutus- ja valistushankkeeseen. Avustustukset on myönnetty kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Loviisan vapaa-aikalautakunta on 23.4.2013 myöntänyt LSE:lle toiminta-avustusta vuodelle 2013 yhteensä 200 €.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on myöntänyt LSE:n kalakerholle varustepaketin sekä 100 € avustuksen käytettäväksi vuonna 2013.

2012

Loviisan vapaa-aikalautakunta on myöntänyt LSE:lle toiminta-avustusta vuodelle 2012 yhteensä 200 €.

2011

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt LSE:lle 2.410 € suran vapaa-ajankalstuksen kehittämisohjelman toimenpiteisiin ja kalastusharrastuksen edistämiseen yhteistyössä muiden alueen kalastusseurojen kanssa. Avustus on myönnetty kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Loviisan vapaa-aikalautakunta on myöntänyt LSE:lle toiminta-avustusta vuodelle 2011 yhteensä 200 €.

2010

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt LSE:lle 2.430 € suran vapaa-ajankalstuksen kehittämisohjelman toimenpiteisiin ja kalastusharrastuksen edistämiseen yhteistyössä muiden alueen kalastusseurojen kanssa. Avustus on myönnetty kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Lisäksi ELY-keskus on myöntänyt LSE:lle 1.670 € käytettäväksi Kaakkoi-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin nuorten kalastusleirin järjestämiseksi Loviisassa ja 1.000 € käytettäväksi valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuman kuluihin Loviisassa 25.8.2010. Myös näihin kohteisiin myönnetyt avustukset on ohjattu kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Loviisan vapaa-aikalautakunta on myöntänyt LSE:lle toiminta-avustusta vuodelle 2010 yhteensä 200 €.

Loviisan kalastusalue on myöntänyt LSE:n nuorten toimintaan vuonna 2010 yhteensä 250 €.