Jäsenhakemus

Seuran jäsenet hyväksyy hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Varsinaiset jäsenet ovat myös piirin ja keskusjärjestön jäseniä ja heillä on äänioikeus LSE:n yleiskokouksissa. Varsinaiset jäsenet saavat automaattisesti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) jäsenedut käyttöönsä. Jäsenetuihin voi tutustua tästä.

Jäsemaksut v. 2023:

  • Varsinainen jäsen 35,-

  • perheenjäsen 25,-

  • yli 65 vuotiaat 30,-

  • alle 18 vuotiaat 15,-

  • kannatusjäsenmaksut noudattavat yllä olevaa jaottelua

  • Liittymismaksua ei peritä

Alaikäisten on annettava huoltajansa yhteystiedot lisätieto kohdassa.

Täytä jokaisesta perheenjäsenestä oma lomake.

--------------------------------------------------------------------------

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenet ovat vain LSE:n jäseniä, heillä on yhdistyksen yleiskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jos haluat kannatusjäseneksi ota yhteys puheenjohtajaan.

Seurassa voi olla myös kunniapuheenjohtajia tai kunniajäseniä, jotka seuran kokous on hallituksen esityksestä kutsunut. Tällaiset henkilöt ovat erikoisen huomattavasti edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.