Hallitus

Toimeenpanevana elimenä seuralla on hallitus ja sen "työrukkasina" toimivat toimikunnat. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin voivat osallistua toimikuntien jäsenet.

Hallituksen kokoonpano 2024